Jak napisać podanie o pracę dla górnika?

Górnik – opis zawodu

Górnik zajmuje się wydobyciem złóż kopalnych takich jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy metali. Praca w kopalniach jest bardzo złożona i ciężko jest opisać każą specjalność. Praca górnika składa się z trzech etapów: przygotowania złoża do wydobycia, prowadzenie właściwego wydobycia kopalin i trzeci etap wygaszenie eksploatacji w złożu i zabezpieczenie go. Aby zostać górnikiem należy ukończyć szkołę górniczą. Operatorzy specjalistycznych maszyn muszą posiadać przeszkolenie z zasad pracy i BHP. Praca pod ziemią jest bardzo ciężka i wymagająca dlatego kandydaci muszą odznaczać się dobrym zdrowiem.

Przejdź do wzoru podania o pracę dla górnika

Potrzebujesz pomocy w napisaniu podania o pracę? Pobierz profesjonalny wzór podania o pracę dla górnika przygotowany przez specjalistów branży HR.

Jak napisać skuteczne podanie o pracę?

Porady już wkrótce!