Jak napisać list motywacyjny dla strażaka?

Strażak – opis zawodu

Strażak zajmuje się oprócz gaszenia pożarów, likwidacją zagrożeń chemicznych i radiologicznych, ratownictwem, ewakuacją zagrożonej ludności, a także walką z powodziami i podtopieniami. Możemy wyróżnić różne specjalizacje tego zawodu, są to między innymi: ratownik wysokościowy, wodny, techniczny, czy chemiczny. Praca w tym zawodzie wiąże się z dużym ryzykiem utraty zdrowia, a nawet życia. Niezbędne predyspozycje do zawodu strażaka, to wysoki poziom sprawności fizycznej, odporność na stres, oraz dobre zdrowie. Pensja jest ściśle uzależniona od stopnia, można również liczyć na dodatki.

Przejdź do wzoru listu motywacyjnego dla strażaka

Potrzebujesz pomocy w napisaniu listu motywacyjnego? Pobierz profesjonalny wzór listu motywacyjnego dla strażaka przygotowany przez specjalistów branży HR.

Jak napisać skuteczny list motywacyjny?

Porady już wkrótce!