Jak napisać CV dla stażysty?

Stażysta – opis zawodu

Stażysta to osoba odbywająca pracę z polecenia urzędu pracy. Osoba na tym stanowisku otrzymuje minimalne wynagrodzenie określone w odrębnych przepisach. Praca osoby na stażu w głównej mierze polega na pomocy w bieżącej pracy w firmie. Taka osoba otrzymuje swojego opiekuna, który kieruje jej pracą, zaznajamia z danym stanowiskiem pracy. Staże są atrakcyjną formą zatrudnienia dla pracodawców jak i pracowników. Pracodawca otrzymuje nowego pracownika, którego może sprawdzić, czy nadaje się na dane stanowisko pracy, a pracownik ma możliwość zdobyć praktycznych umiejętności.

Przejdź do wzoru CV dla stażysty

Potrzebujesz pomocy w napisaniu CV? Pobierz profesjonalny wzór CV dla stażysty przygotowany przez specjalistów branży HR.

Jak napisać skuteczne CV?

Porady już wkrótce!