Jak napisać CV dla policjanta?

Policjant – opis zawodu

Policjant to zawód zaufania publicznego. Praca skierowana jest do osób posiadających dobry stan zdrowia. Aby zostać policjantem należy przejść kilkuetapowy proces rekrutacji gdzie kandydat przechodzi testy wiedzy ogólnej, testy sprawnościowe oraz testy psychologiczne. Do głównych zadań policjanta należy dbanie o ład i porządek publiczny, walka z przestępczością oraz działania prewencyjne. Policjant pracuje 15 lat po czym ma możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Jednak jest to praca ciężka i niebezpieczna.

Przejdź do wzoru CV dla policjanta

Potrzebujesz pomocy w napisaniu CV? Pobierz profesjonalny wzór CV dla policjanta przygotowany przez specjalistów branży HR.

Jak napisać skuteczne CV?

Porady już wkrótce!