Jak napisać CV dla inżyniear budowy?

Inżynier budowy – opis zawodu

Inżynier budowy zajmuje się projektowaniem oraz planowaniem budowy obiektów budowlanych takich jak domy mieszkalne, budynki użytkowe, hale magazynowe, mosty, drogi. Opracowuje technologię budowy, dobiera materiały, dba o prawidłowy przebieg budowy, nadzoruje ekipy budowlane. Inżynier budowy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zdobyte podczas studiów inżynierskich a potwierdzone zdaniem egzaminu państwowego. Praca wykonywana jest w pracowniach projektowych oraz w terenie podczas trwania budowy.

Przejdź do wzoru CV dla inżyniear budowy

Potrzebujesz pomocy w napisaniu CV? Pobierz profesjonalny wzór CV dla inżyniear budowy przygotowany przez specjalistów branży HR.

Jak napisać skuteczne CV?

Porady już wkrótce!