Jak napisać CV dla inspektora nadzoru?

Inspektor nadzoru – opis zawodu

Osoba na stanowisko inspektora nadzoru zajmuje się kontrolą i nadzorowaniem przebiegu budowy i jego zgodnością z projektem i normami. Sprawdza również jakość wykonanych robót, zastosowane materiały i sprzęt użyty w trakcie prac. Inspektor aktywnie współdziała z inwestorem, wykonawcą oraz z biurami wykonującymi analizy i testy. Praca wykonywana jest w pomieszczeniach biurowych, laboratoriach oraz w terenie na konkretnych budowach. Inspektor nadzoru wykonuje również kosztorysy, negocjuje ceny, rozlicza za zrealizowane roboty.

Przejdź do wzoru CV dla inspektora nadzoru

Potrzebujesz pomocy w napisaniu CV? Pobierz profesjonalny wzór CV dla inspektora nadzoru przygotowany przez specjalistów branży HR.

Jak napisać skuteczne CV?

Porady już wkrótce!